საექსპერტო საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე

ვლადიმერ პაპავა – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი.