„ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“

„ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

მიმდინარე წელს
ატარებს პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70წლისთავისადმი მიძღვნილ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

„ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება:

მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“

 კონფერენციის ჩატარების დრო 3 კვირით ადრე ეცნობება კონფერენციის მონაწილეებს

კონფერენციის თემატიკა:

 1. პანდემიური ეკონომიკური შოკი და მისი დაძლევის გზები;
 2. რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა მსოფლიოსა და ეროვნულ ეკონომიკაზე
 3. გლობალიზაციის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე;
 4. ეკონომიკის რესურსული უზრუნველყოფა;
 5. ეკონომიკის ენერგეტიკული უზრუნველყოფა;
 6. სასურსათო უსაფრთხოება;
 7. სოციალური პრობლემები (სიღარიბე, უმუშევრობა; ცხოვრების დონე და სხვ.);
 8. ახალი ტექნოლოგიური რევოლუციის წინაპირობები;
 9. კოსმოსისა და მსოფლიო ოკეანეების ათვისების ეკონომიკური პრობლემები;
 10. ეკონომიკის სტრუქტურული და რეგიონული პრობლემები;
 11. ბიზნესის განვითარების პრობლემები;
 12. ბუნების დაცვის ეკონომიკური პრობლემები;
 13. დემოგრაფიულ-სოციოლოგიური და შრომის ეკონომიკის პრობლემები.

კონფერენციისსექციები:

 1. ეკონომიკური თეორია, ბიზნესის პრობლემათა კვლევა;
 2. მაკროეკონომიკა. მდგრადი განვითარება;ფინანსებიდასაბანკოსაქმე;
 3. მიკროეკონომიკა.
 4. სექტორულიდარეგიონულიეკონომიკა;
 5. საერთაშორისოეკონომიკურიურთიერთობები, გლობალიზაცია;
 6. სოფლისეკონომიკა;
 7. დემოგრაფია, სოციოლოია, შრომის ეკონომიკა;

სამეცნიეროსაორგანიზაციოკომიტეტი:

 

რამაზაბესაძე (თავმჯდომარე)– ინსტიტუტისდირექტორი, ემდ, პროფესორი

ვლადიმერპაპავააკადემიკოსი, თსუპროფესორი

ავთანდილსილაგაძეაკადემიკოსი, თსუპროფესორი

მიხეილ ჯიბუტი აკადემიკოსი

სოლომონპავლიაშვილი – აკადემიკოსი

ნოდარჭითანავასაქ. /მმეცნიერებათააკადემიის აკადემიკოსი

პაატა კოღუაშვილისაქ. /მმეცნიერებათააკადემიის აკადემიკოსი

ანზორაბრალავასაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი, პროფესორი

ევგენიბარათაშვილისაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი, პროფესორი

გივიბედიანაშვილი  – თსუასოცირებულიპროფესორი

თეიმურაზბერიძე – თსუპროფესორი

გიორგიბერულავა – თსუპ.გუგუშვილისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი, პროფესორი

ვახტანგბურდული – თსუპ.გუგუშვილისსახ. ეკონომიკისინსტიტუტი, პროფესორი

მურმან კვარაცხელია – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფესორი

ელგუჯამექვაბიშვილი – თსუპროფესორი

ავთანდილსულაბერიძე – დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი, პროფესორი

თეიმურაზშენგელია – თსუპროფესრი

ლალი ჩაგელიშვილი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ნათია წიკლაშვილი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ეთერ ხარაიშვილი – თსუ პროფესორი

თეალაზარაშვილი – პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე

მამუკა ხუსკივაძე – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, განყოფილების გამგე

რეავაზ ჯავაიშვილი – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, განყოფილების გამგე

თამილაარნანია-კეპულაძე – აკაკიწერეთლისსახ. სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, პროფესორი

ნანა ბიბილაშვილი – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

ბადრი გეჩბაია – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

თემურ გოგოხია – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

ნატა დავლაშერიძე – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

ლინადათუნაშვილი – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

გულნაზი ერქომაიშვილი – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოც. პროფესორი

ლიათოთლაძე – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

გოჩათუთბერიძე – ევროპის უნივერსიტეტი, პროფესორი

ეთერ კაკულია – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

ნაზირაკაკულია – თსუეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტი, ასოცირებულიპროფესორი

გივი ლემონჯავა – ქართულიუნივერსიტეტი, ასოცირებულიპროფესორი

მარინა მუჩიაშვილი –  თსუ ასოცირებული პროფესორი

გიორგი სიგუა – თსუ პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკად. დოქტორი

დალისოლოღაშვილი – აკაკიწერეთლისსახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი

ფატიშენგელია – უნივერსიტეტი–ევროპულიაკადემია, ასოცირებულიპროფესორი

სამეცნიეროსაორგანიზაციოკომიტეტის უცხოური წევრები

ფრენკარაუჰო (პროფესორი, ფილოსოფიისდოქტორი, კალიფორნიისუნივერსიტეტიბერკლი, კალიფორნიისუნივერსიტეტიდევისი, (კალიფორნია, აშშ)), ლარისაბელინსკაია (ვილნიუსისუნივერსიტეტი), რუსლანგრინბერგი (რუსეთისმეცნიერებათააკადემიისეკონომიკისინსტიტუტი), სიმონეგუერჩინი (ფლორენციისუნივერსიტეტი), ბარნიერედია (პროფესორი, საგანმანათლებლოკონსორციუმინსტიტუტისპრეზიდენტი (. აპტოსი, კალიფორნია, აშშ), ვოლფგანგვენგი (ბერლინისტექნიკურიუნივერსიტეტი), ტომასდ. ვილეტი (კლერმონტისუნივერსიტეტი), ელდარისმაილოვი (ბაქოსსოციალურიმართვისადაპოლიტოლოგიისინსტიტუტი), გინდრაკასნაუსკიენე (ვილნიუსისუნივერსიტეტისსაერთაშორისობიზნესისსკოლა), სტივენკოენი (კოლუმბიისუნივერსიტეტისპროფესორი, მდგრადიმენეჯმენტისსკოლისდირექტორი (. ნიუიორკი, აშშ), სლავომირპარტიცკი (იოანეპავლეIIუნივერსიტეტი), ჯეფრისაქსი (კოლუმბიისუნივერსიტეტისპროფესორი, გაეროსმთავარიმრჩეველი (. ნიუიორკი, აშშ), დაროლჯ. სტეინლი (პეპერდაინისუნივერსიტეტი), ალექსსტუპნიცკი (ტარასშევჩენკოსსახელობისკიევისეროვნულიუნივერსიტეტი), ადამნიუმენტიორნერი (მენეჯმენტისპროფესორი, ლესტერისუნივერსიტეტი (ლესტერი, დიდიბრიტანეთი)).

კონფერენციისჩატარებისპირობები,

კონფერენციისპირობებსდა მოხსენებათა გაფორმების წესს შეიძლებაგაეცნოთინსტი­ტუტ­ისკონფერენციებისვებგვერდზეwww.conferenceconomics.tsu.ge (მთავარი; დაარსების ღისადმი მიძღვნილიკონფერენციები; მონაწილეებისათვის). აქვე გაეცნობით სხვა ინფორმაციას და გაივლით რეგისტრაციას.

ღონისძიებებში მონაწილეობის ღირებულება:

კონფერენციაში მონაწილეობა (მოხსენების რედაქტირება, დაკაბადონება, დაბეჭდვა, კონფერენციისვებგვერდზეგანთავსება, ფურშეტი) – 50 ლარი

კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა (ბანკეტი) – 50 ლარი.

სასურველია კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღონ უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებმა.

მასალებისწარმოდგენის (მისამართზე: economics_institute@yahoo.com) დამონაწილეობისღირებულებისგადახდის (შესაბამისსაბანკოანგარიშზე) საბოლოოვადაა 2022წლის 1 სექტემბერიი, 1700სთ.

მასალებს თან უნდა ერთვოდეს ინფორმაცია ავტორის შესახებ – სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, მუშაობის ადგილი, თანამდებობა, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონიდა ასევე მოკლე აკადემიური ბიოგრაფია (ქართულად და ინგლისურად).

მოხსენებები განთავსდება კონფერენციების ვებ-გვერდზე (რომელსაც ექნება საკუთარი მისამართი და ISSN კოდი),გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალათა რეცენზირებადი კრებული(რომელსაც ექნება ISBN კოდი და მონაწილეებს გადაეცემათ კონფერენციის ჩატარების დღეს), რომლის ელექტრონული ვერსია განთავსდება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე (www.pgie.tsu.ge)და დაეგზავნება კონფერენციის მონაწილეებს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფს.

            კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი:

თემურგოგოხია (ხელმძღვანელი) – ტელ. +995 (591) 338955

გოჩაგოგუაძე  – ტელ. +995 (558) 945248, 

ნინოკედიატელ. +995 (555) 133050 

ეთერჯაბანაშვილი  –  ტელ. +995 (558) 027822

E-mail:   economics_institute@yahoo.com

კონფერენციის საბანკო ანგარიში

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204864548

მიმღების დასახელება  –  ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

მიმღები სბანკი  – სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი  –  TRESGE22

მიმღების ანგარიში /სახაზინო კოდი 708967254

 

მსგავსი სიახლეები

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური და მტკნარი წლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეს სასაქონლო ჯგუფი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი ადგილობრივი წარმოების პროდუქტია, რომელიც წლების განმავლობაში უმსხვილეს საექსპორტო…
II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

2024 წლის მეორე კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (RPPI) 4.8%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 14.9% შეადგინა.…
რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საიმპორტო ტარიფებს?

რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის…

აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ჩინურ ავტომობილებზე დაწესებულმა ტარიფებმა, შესაძლოა, დიდი ზეგავლენა მოახდინოს ჩინური ავტომობილების ინდუსტრიაზე. ეს ტარიფები მიმართულია არასამართლიანი კონკურენციისა და სუბსიდიების პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებსაც ჩინელი ავტომწარმოებლები იღებენ თავიანთი მთავრობისგან, რაც დასავლეთის ოფიციალური პირების აზრით, ჩინურ კომპანიებს უპირატესობას ანიჭებს გლობალურ ბაზრებზე. აშშ-სა და ევროკავშირის ტარიფები, სავარაუდოდ ,საგრძნობლად გაზრდის ჩინური ავტომობილების ფასს ბაზარზე, რაც გამოიწვევს ჩინელი მწარმოებელის კონკურენტუნარიანობის შემცირებას აშშ-სა და ევროკავშირის ადგლობრივ მწარმობელთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო კონკურენტებტან, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მსგავს ტარიფებს. ეს გამოიწვევს ჩინური ავტომანქანების ექსპორტის შემცირებას ზემოთ ხსენებულ ბაზრებზე. შეერთებული შტატებში ჩინურ ავტომანქანების წარმოებოას მინიმალური ბაზრის წილი გააჩნიათ სხვა კონკურენტი ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორიცაა მექსიკა, იპონია, კანადა, სამხრეთ კორეა…