გემიდან ზღვის დაბინძურებაზე ჯარიმები იზრდება – კანონპროექტი

გემიდან ზღვის დაბინძურებაზე ჯარიმები იზრდება – კანონპროექტი

საქართველოს საზღვაო აკვატორიის დაბინძურებისთვის დაწესებული ჯარიმები იზრდება – ამას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს.

განმარტებითი ბარათის მიხედვით, საქართველოს აკვატორიაში გემებიდან წყლის დაბინძურებისთვის გათვალისწინებული ჯარიმა 65,000 ლარს შეადგენს, რეგიონის სხვა ქვეყნებში კი ჯარიმა გაცილებით უფრო მაღალია, ამიტომაც დაგეგმილია საჯარიმო სანქციების მომატება. 

“კოდექსის 582-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატფორმიდან, მილსადენიდან ან ზღვაში ხელოვნურად აგებული სხვა კონსტრუქციიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით ზღვაში მავნე, დამაბინძურებელი ნივთიერებების, საწარმოო, ტექნიკური ან სხვა სახის ნარჩენების ანდა მასალის ჩაღვრაზე (ჩაყრაზე, ჩაშვებაზე), აგრეთვე მათი ჩამარხვის წესის დარღვევით ზღვის დაბინძურებაზე, გათვალისწინებულია საჯარიმო თანხა 65 000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების ფარგლებში, სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილი შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტების უმეტესობა ჩადენილია საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავი გემების მიერ.

ამავდროულად, შავი ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზით დგინდება, რომ თურქეთში, ნავთობპროდუქტებით შავი ზღვის დაბინძურებაზე საზღვაო ხომალდების საერთო წონის შესაბამისად, საჯარიმო სანქციების ოდენობა მკვეთრად აღემატება საქართველოში განსაზღვრულ საჯარიმო თანხის ოდენობას. კერძოდ, ჯარიმის ოდენობა მერყეობს 265 700 ლარიდან 797 200 ლარამდე. ასევე მაღალია საჯარიმო სანქციები რუმინეთსა და ბულგარეთში. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შავი ზღვის ქვეყნებთან ზღვის დაბინძურების კუთხით საჯარიმო სანქციების ჰარმონიზების მიზნით, დაგეგმილია საჯარიმო სანქციების გაზრდა,”- ნათქვამია პარლამენტში წარდგენილ გეგმაში, რომელიც საშემოდგომო სესიაზე შესატანი კანონპროექტების სიას მოიცავს. 

მსგავსი სიახლეები

კომპანიების შავ სიას უფრო ვამკაცრებთ – ლევან რაზმაძე

კომპანიების შავ სიას უფრო ვამკაცრებთ – ლევან რაზმაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე, ლევან რაზმაძე ამბობს, რომ შესყიდვების შესახებ ახალი კანონით შავი სია მკაცრდება. BMG-ის კითხვაზე, რამდენად პრობლემატურია, რომ შესყიდვების…
2023 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა – მოსახლეობის რა ნაწილი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ?

2023 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა – მოსახლეობის რა ნაწილი…

2023 წელს საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი (აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი) წინა წელთან შედარებით 3.8 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და…
IT სექტორში საშუალო ხელფასი 6 940 ლარია – რამდენ ადამიანს ასაქმებს ინდუსტრია?

IT სექტორში საშუალო ხელფასი 6 940 ლარია – რამდენ…

2022-23 წლებში დასაქმება მკვეთრად გაიზარდა და IT სექტორი ყველაზე მაღალანაზღაურებად დარგად ჩამოყალიბდა. ამის შესახებ Galt & Taggart-ის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაშია აღნიშნული.…