მეცნიერება

„ღია ინოვაციები“, „ღია მეცნიერება“, ეროვნული ინოვაციური სისტემა და მისი მოდელები

რამაზ აბესაძე, პროფესორი ინოვაციები ინოვაცია (ინგლისურად innovation) ლათინური "Innovatio”-დან წარმოდგება, რაც “განახლებას” ნიშნავს. “In” წინსართი კი ლათინურად ითარგმნება, როგორც “მიმართულებით”. მაშასადამე, სიტყვა სიტყვით "Innovatio” ნიშნავს – “განახლების მიმართულებით”. მართლაც, ინოვაციის მთავარი არსი მდგომარეობს განახლებაში, უფრო პროგრესულის დანერგვაში. ეკონომიკაში ტერმინი ინოვაცია პირველად ავსტრიელმა ეკონომისტმა ჯოზეფ შუმპეტერმა შემოიტანა [Шумпетер Й. А. 1989.],
ვრცლად

საქართველოს ლიდერი კვლევითი უნივერსიტეტი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოსა და კავკასიაში პირველი უნივერსიტეტი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტრადიციულად ასახავს ქვეყანაში მეცნიერების განვითარების დონეს. წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ჩამოყალიბდა საერთაშორისო მნიშვნელობის სამეცნიერო სკოლები, რომლებსაც სათავეში ედგნენ გამოჩენილი ქართველი მეცნიერები – ივანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, გიორგი წერეთელი, ელეფთერ ანდრონიკაშვილი, მათე მირიანაშვილი, ვაგან მამასახლისოვი, გივი ხუციშვილი, ილია ვეკუა,
ვრცლად

„ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი მიმდინარე წელს ატარებს პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70–ე წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“  კონფერენციის ჩატარების დრო 3 კვირით ადრე ეცნობება კონფერენციის მონაწილეებს კონფერენციის თემატიკა: პანდემიური ეკონომიკური შოკი და მისი დაძლევის გზები; რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა მსოფლიოსა და ეროვნულ ეკონომიკაზე
ვრცლად