სახელმწიფო ელექტროსისტემა 300-მილიონიან მოგებაზეა

სახელმწიფო ელექტროსისტემა 300-მილიონიან მოგებაზეა

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ 2022 წლის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ გასული წლის განმავლობაში 304 მილიონი ლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავა.

ფინანსური დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ ამ მოგების უმთავრესი მდგენელი ლარის გაცვლითი კურსიდან მიღებული მოგება იყო. საქმე იმაშია, რომ კომპანიას გააჩნია უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული მნიშვნელოვანი სესხები, ხოლო ლარის გამყარების გამო ამ სესხების ნაშთი (ლარში გამოსახული) შემცირდა, რაც ფინანსურ ანგარიშში დადებით შემოსავლად ფიქსირდება. ანგარიშის მიხედვით, საკურსო მოგებამ 167.5 მილიონი ლარი, ანუ მთლიანი მოგების ნახევარზე მეტი შეადგინა.

რაც შეეხება კომპანიის მთლიან შემოსავალს, მან 2022 წელს 346 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 53 მილიონი ლარით მეტი იყო. კომპანიამ გასულ წელს 39 მილიონი ლარის ხელფასები გასცა, მისი აქტივების ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი კი 71 მილიონი ლარი იყო. სხვა საოპერაციო ხარჯებმა კი 29 მილიონი ლარი შეადგინა. მთლიანობაში კომპანიის საოპერაციო მოგება 168 მილიონი ლარი იყო, რასაც 136 მილიონი ლარის ფინანსური შემოსავლებიც დაემატა, რის შედეგადაც სახელმწიფო ელექტროსისტემამ გასული წელი 304 მილიონი ლარის წმინდა მოგებით დახურა.

კომპანიის აქტივები 1.7 მილიარდ ლარს, მისი ვალდებულებები კი 1.2 მილიარდ ლარს შეადგენს. 

სახელმწიფო ელექტროსისტემა ქვეყანაში მაღალი ძაბვის ელექტროკაბელებს მართავს, კომპანიის შემოსავლის მთავარი წყარო ელექტროენერგიის გადაცემის მომსახურების გაწევაა.

მსგავსი სიახლეები

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური და მტკნარი წლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეს სასაქონლო ჯგუფი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი ადგილობრივი წარმოების პროდუქტია, რომელიც წლების განმავლობაში უმსხვილეს საექსპორტო…
II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

2024 წლის მეორე კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (RPPI) 4.8%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 14.9% შეადგინა.…
რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საიმპორტო ტარიფებს?

რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის…

აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ჩინურ ავტომობილებზე დაწესებულმა ტარიფებმა, შესაძლოა, დიდი ზეგავლენა მოახდინოს ჩინური ავტომობილების ინდუსტრიაზე. ეს ტარიფები მიმართულია არასამართლიანი კონკურენციისა და სუბსიდიების პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებსაც ჩინელი ავტომწარმოებლები იღებენ თავიანთი მთავრობისგან, რაც დასავლეთის ოფიციალური პირების აზრით, ჩინურ კომპანიებს უპირატესობას ანიჭებს გლობალურ ბაზრებზე. აშშ-სა და ევროკავშირის ტარიფები, სავარაუდოდ ,საგრძნობლად გაზრდის ჩინური ავტომობილების ფასს ბაზარზე, რაც გამოიწვევს ჩინელი მწარმოებელის კონკურენტუნარიანობის შემცირებას აშშ-სა და ევროკავშირის ადგლობრივ მწარმობელთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო კონკურენტებტან, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მსგავს ტარიფებს. ეს გამოიწვევს ჩინური ავტომანქანების ექსპორტის შემცირებას ზემოთ ხსენებულ ბაზრებზე. შეერთებული შტატებში ჩინურ ავტომანქანების წარმოებოას მინიმალური ბაზრის წილი გააჩნიათ სხვა კონკურენტი ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორიცაა მექსიკა, იპონია, კანადა, სამხრეთ კორეა…