შემოსავლების სამსახურის მიერ ბოლო 7 თვის მონაცემებით, ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის 70-მდე ფაქტი გამოვლინდა

შემოსავლების სამსახურის მიერ ბოლო 7 თვის მონაცემებით, ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის 70-მდე ფაქტი გამოვლინდა

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო
მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მხრიდან ქვეყნის
მასშტაბით ინტენსიურად ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის მიერ, ქონების
რეალიზაციისა და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას, ფასის ლარით
გამოხატვის წესის დაცვის მონიტორინგის ღონისძიებები.
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
34-ე მუხლის თანახმად, მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების
რეალიზაციის/მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან რეკლამირებისას,
ფასი გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით.
აღსანიშნავია, რომ კონტროლის ღონისძიების ფარგლებში, საგადასახადო
მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ, ბოლო 7 თვის
განმავლობაში გამოვლენილია საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში
არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევის 70-მდე
ფაქტი (ვალუტა – აშშ დოლარი, რუბლი, ევრო).
მსგავს სამართალდარღვევაზე რეაგირების მიზნით, მიმდინარე წლის 4
აგვისტოს, თბილისში, ავტოსადგურ “ოკრიბა”-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე,
საკონტროლო შესყიდვის ფარგლებში, საგადასახადო მონიტორინგის
დეპარტამენტის ოფიცრებმა განახორციელეს მიმდინარე კონტროლის
პროცედურები (მათ შორის, ტრანსპორტით მომსახურებაზე) რის შედეგადაც,
საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის
გამოყენების წესების დარღვევის ფაქტი გამოავლინეს. კერძოდ, უცხო ქვეყნის
მოქალაქე რეგისტრაციის გარეშე სამეწარმეო საქმიანობისთვის 500 ლარის
ოდენობით დაჯარიმდა, ხოლო 5 აგვისტოს კოტე აფხაზის ქუჩაზე
მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ ჩატარდა
ადმინისტრაციული წარმოება „ფასის ლარით გამოხატვის წესების“

დარღვევასთან დაკავშირებით, რის შედეგადაც მეწარმე სუბიექტს შეეფარდა
გაფრთხილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 153⁷-
მუხლის შესაბამისად.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კიდევ ერთხელ შეახსენებს
მეწარმე სუბიექტებს, რომ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიაზე,
ლარი არის გადახდის ერთადერთი კანონიერი საშუალება, გარდა თავისუფალი
ინდუსტრიული ზონებისა, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტებისა ან/და
ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული შემთხვევებისა, შესაბამისად,
მოუწოდებს თავი შეიკავონ ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების
დარღვევისგან.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური

მსგავსი სიახლეები

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური და მტკნარი წლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეს სასაქონლო ჯგუფი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი ადგილობრივი წარმოების პროდუქტია, რომელიც წლების განმავლობაში უმსხვილეს საექსპორტო…
II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

2024 წლის მეორე კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (RPPI) 4.8%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 14.9% შეადგინა.…
რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საიმპორტო ტარიფებს?

რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის…

აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ჩინურ ავტომობილებზე დაწესებულმა ტარიფებმა, შესაძლოა, დიდი ზეგავლენა მოახდინოს ჩინური ავტომობილების ინდუსტრიაზე. ეს ტარიფები მიმართულია არასამართლიანი კონკურენციისა და სუბსიდიების პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებსაც ჩინელი ავტომწარმოებლები იღებენ თავიანთი მთავრობისგან, რაც დასავლეთის ოფიციალური პირების აზრით, ჩინურ კომპანიებს უპირატესობას ანიჭებს გლობალურ ბაზრებზე. აშშ-სა და ევროკავშირის ტარიფები, სავარაუდოდ ,საგრძნობლად გაზრდის ჩინური ავტომობილების ფასს ბაზარზე, რაც გამოიწვევს ჩინელი მწარმოებელის კონკურენტუნარიანობის შემცირებას აშშ-სა და ევროკავშირის ადგლობრივ მწარმობელთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო კონკურენტებტან, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მსგავს ტარიფებს. ეს გამოიწვევს ჩინური ავტომანქანების ექსპორტის შემცირებას ზემოთ ხსენებულ ბაზრებზე. შეერთებული შტატებში ჩინურ ავტომანქანების წარმოებოას მინიმალური ბაზრის წილი გააჩნიათ სხვა კონკურენტი ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორიცაა მექსიკა, იპონია, კანადა, სამხრეთ კორეა…